Количка
0 продукта
 
Марки
 
Партньори
 

За фирмата

СПОРТ ТИМ ООД

София, ул.П.Парчевич 64

ЕИК 202526047

E-mail:skishopbg@abv.bg

 

ИНФОРМАЦИЯ

Във връзка с изпълнението на сключен административни договор BG16RFOP002-2.073-8602-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (АДПБФП) по процедура BG16RFOP002-2.073 „ПОДКРЕПА НА МИКРО И МАЛКИ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ПАНДЕМИЯТА COVID-19“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 и предвид посоченото в чл. 6 от Общи условия към сключените АДБФП, СПОРТ ТИМ ООД Ви информира за получената от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 подкрепа в размер на 10 000 лева, от които 8 500 лв. европейско и  1 500 лв. национално съфинансиране със срок от 20.08.2020 до 20.11.2020 г.

Избухването на епидемията от коронавируса COVID-19 доведе до парализиране на бизнеса. Ограниченията, наложени във връзка с борбата с разпространението на пандемията доведоха до намалени ресурси, спад в продажбите и усложнена икономическа обстановка.

Очакваните резултати от подкрепата по процедурата се изразяват в постигане на положителен ефект, преодоляване на икономическите последствия и стабилност на работните места

В резултат от изпълнението на процедурата и получената подкрепа се очаква СПОРТ ТИМ ООД да продължи своята дейност и след приключване на проекта.